Faculty


International Faculty
Dr. Mark Duffy

Professor of Ophthalmology
Bay Care Clinic Eye Specialists - West Mason Street
Green Bay, WISCONSIN-MADISON, USA

Dr. Audrey Looi

Professor of Ophthalmology
Singapore National Eye Centre
Oculoplastic Department
Senior Consultant

Dr. Raghavan Sampath

Professor of Ophthalmology
University Hospitals of Leicester
England, UK

Dr. Sarah Coupland

Hony. Consultant in Pathology
Institute of Translational Medicine
University of Liverpool, UK

National Faculty

Dr. A.K. Grover
Dr. Akash Shah
Dr. Akshay G. Nair
Dr. Ani Sreedhar
Dr. Aparna Bhatnagar
Dr. Apjit Kaur
Dr. Bhaskararajan
Dr. Bhagwati Wadwekar
Dr. Bipasha Mukherjee
Dr. Chandrasekhar D
Dr. Chandrasekhar Chawan
Dr. Chitaranjan Mishra
Dr. Dayakar Yadalla
Dr. Debraj Shome
Dr. Devjyoti Tripathy
Dr. Fairooz
Dr. Gagan Dudeja
Dr. Hrishikesh Tadwalkar
Dr. Ishan Acharya
Dr. Jayagayathri
Dr. Jayanta Kumar Das
Dr. Kamalpreet K Likhari
Dr. Kasturi Bhattacharjee
Dr. Lakshmi Mahesh
Dr. Maneesh Kumar
Dr. Maneksha
Dr. Marian Pauly
Dr. Md. Shahid Alam
Dr. Milind Kiledar
Dr. Mukesh Sharma
Dr. Nagendra B. Shah
Dr. Nirmala Subramaniam
Dr. Nitin V. Trivedi
Dr. P.M. Aravind
Dr. Pankaj Gupta
Dr. Poonam Jain
Dr. Priti Uday
Dr. Rahul Deshpande
Dr. Rajat D Maheshwari
Dr. Rajendra Prakash Maurya
Dr. Raksha Rao
Dr. Raman Mittal
Dr. Ravindra Mohan
Dr. Rituraj Baruah
Dr. Roshmi Gupta
Dr. Rupali Sinha
Dr. Santosh G. Honavar
Dr. Saptagirish Rambhatla
Dr. Savari T.Desai
Dr. SenthilNathan C
Dr. Shaloo Bageja
Dr. Shashikant Shetty
Dr. Shivayogi R Kusagur
Dr. Shruti Tara
Dr. Suryasnath Rath
Dr. Svati Bansal
Dr. Swathi Kaliki
Dr. Tarjani Dave
Dr. Usha Kim
Dr. V.P. Gupta
Dr. Vidhya Shankar
Dr. Vidya N.
Dr. Viji Rangarajan
Dr. Y. Sujatha

Experts from Allied Subspeciality

Dr. Anand Kumar, Endocrinologist
Dr. K.G. Srinivasan, Radiologist
Dr. Parthiban, Dermatologist
Dr. Periakaruppan, Interventional Radiologist
Dr. Rajinikanth, ENT Surgeon
Dr. Shankar Mohan, Faciomaxillary Surgeon
Dr. Shanthi R., Pathologist
Dr. Subburam N, Neuro Surgeon